Chính sách sử dụng dịch vụ vận chuyển qua nền tảng Boxme

I. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này (“ĐKSDDV”), trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi, các thuật ngữ dưới đây sẽ có nghĩa như sau:

 1. “ĐKSDDV” có nghĩa là các điều khoản và điều kiện chung và bất kỳ phụ lục nào của ĐKSDDV này và tất cả các sửa đổi, điều chỉnh, hoặc bổ sung của ĐKSDDV này bởi  tại từng thời điểm;
 2. “Boxme” có nghĩa là Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hậu Cần Boxme Việt Nam, một công ty được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có Mã số thuế là 0106693837.
 3. “Boxme” là giải pháp tối ưu vận hành và chi phí chuyển phát do Boxme cung cấp, có chức năng đáp ứng nhu cầu sử dụng Dịch vụ vận chuyển của Khách hàng, Dịch vụ này sau đó được chuyển cho Đối tác đã đăng ký và có khả năng thực hiện việc điều phối và cung cấp theo yêu cầu của Khách hàng đó.
 4. “Tài Khoản” có nghĩa là một tài khoản trực tuyến mà Khách hàng mở trên một nền tảng công nghệ của Boxme, để sử dụng Dịch vụ Boxme;
 5. “Khách hàng” có nghĩa là các khách hàng hoặc người được khách hàng ủy quyền sử dụng tài khoản sử dụng dịch vụ Boxme.
 6. “Phí Sử dụng Dịch vụ” có nghĩa là phí bằng Đồng Việt Nam, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng mà Khách hàng phải trả cho việc sử dụng các Dịch vụ được quy định trong ĐKSDDV này của các Khách hàng. Phí Sử Dụng Dịch Vụ này có thể được điều chỉnh phụ thuộc vào chính sách giá cước của Boxme và Đối tác có liên quan khi áp dụng tại thời điểm khách hàng tạo vận đơn trên hệ thống Boxme; 
 7. “Dịch Vụ/Dịch vụ Boxme” có nghĩa là dịch vụ bưu chính chuyển phát và/ hoặc dịch vụ phát hàng thu tiền và/ hoặc Dịch vụ bảo hiểm hàng hóa và/ hoặc các dịch vụ cộng thêm khác thông qua nền tảng công nghệ của Boxme, bao gồm nền tảng web và các ứng dụng trên hệ điều hành iOS và Android, nền tảng hệ thống công nghệ được tích hợp và kết nối giữa Boxme và các Đối tác thông qua Boxme;
 8. “Đối tác vận chuyển” (được viết tắt là ĐTVC) là các bên thứ ba độc lập đã đăng ký là đối tác cung cấp các dịch vụ dưới đây cho Khách hàng sử dụng Boxme:
  – Dịch vụ bưu chính chuyển phát;
  – Dịch vụ phát hàng thu tiền (COD);
  – Dịch vụ bảo hiểm hàng hóa;
  – Các dịch vụ cộng thêm khác.
 9. “Nhân Viên Chuyển Phát” là nhân viên của Đối tác có trách nhiệm nhận, vận chuyển, và giao gói hàng của Khách hàng.

II. Điều khoản sử dụng dịch vụ

1. Quy định hàng hóa

Tất cả hàng hóa vận chuyển qua Boxme đều phải cam kết tuân thủ theo quy định của Pháp luật Việt Nam và quy định riêng của từng Đối tác. Với các hàng hóa thuộc danh mục cấm theo quy định của Pháp luật Việt Nam và quy định của từng Đối tác mà Boxme hợp tác, Boxme sẽ không chịu trách nhiệm nếu hàng hóa bị thu giữ, tiêu hủy. Khách hàng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đền bù cho Boxme/Đối tác và trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam khi gửi hàng vi phạm Chính sách và Điều khoản sử dụng này và Pháp luật Việt Nam.

2. Miễn trừ trách nhiệm đền bù, bồi thường

Boxme và ĐTVC sẽ được miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hàng hoá trong các trường hợp hàng hóa bị hư hỏng, thất thoát như sau:

 • Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm Khách hàng hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của hàng hóa.
 • Khách hàng không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng hàng hóa.
 • Hàng hóa bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết điṇh của cơ quan có thẩm quyền do lỗi từ phía Khách hàng không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo luật định, Boxme và ĐTVC sẽ được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp quá thời hiệu khiếu nại đối với hàng hóa, hàng hóa mà trước đó Boxme không nhận được bất kỳ khiếu nại nào, cụ thể:
  – Quá 1 (một) tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất bưu gửi, chuyển phát bưu gửi chậm so với tiêu chuẩn thời gian đã công bố.
  – Quá 2 (hai) tháng kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến bưu gửi.
 • Người khiếu nại không phải là Khách hàng trực tiếp sử dụng Dịch vụ của Boxme (người khiếu nại không phải là người thanh toán cước phí đơn hàng).
 • Hàng hóa được Boxme và ĐTVC chứng minh là đã bị cướp, giật hoặc hư hỏng bởi Người nhận mà Khách hàng đã chỉ định và xuất phát từ lỗi của Khách hàng 
 • Thiệt hại xảy ra do hàng hóa cung ứng không đảm bảo chất lượng từ Khách hàng gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn kích cỡ sản phẩm không đúng với hình ảnh trên website mà Khách hàng đã cung cấp.
 • Trường hợp ĐTVC đã trả hàng tối đa 03 (ba) lần nhưng Khách hàng từ chối nhận lại hàng hoặc Boxme và ĐTVC không liên hệ được với Khách hàng, thì Boxme và ĐTVC sẽ giữ hàng trong vòng 03 (ba) tháng kể từ lần trả cuối cùng. Sau thời gian này, Boxme và ĐTVC sẽ được miễn trừ mọi mất mát, hư hỏng liên quan đến đơn hàng trên.
 • Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam; Hàng hóa bị thu giữ bởi Cơ quan chức năng do Khách hàng vi phạm pháp luật về Hàng Hóa bị cấm/hạn chế kinh doanh/vận chuyển.
 • Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do Khách hàng vi phạm thì Boxme và ĐTVC được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do Khách hàng gây ra.

3. Quy định/ Chính sách theo các hãng vận chuyển

Khách hàng khi sử dụng dịch vụ của các đơn vị vận chuyển thông qua Boxme cần phải đọc và tuân thủ các quy định/chính sách riêng của hãng vận chuyển đó. 

Chi tiết chính sách riêng của từng hãng vận chuyển tại đây.

LƯU Ý:  Boxme có quyền điều chỉnh chính sách, giá cước của các hãng vận chuyển phù hợp với thời điểm và được Boxme công bố rộng rãi trên hệ thống cũng như thông báo đến khách hàng thông qua Email. Chính sách thay đổi sẽ được áp dụng sau 7 ngày kể từ ngày công bố.

III. CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH VẬN CHUYỂN

1. Khai báo thông tin hàng hóa

Khách hàng cần điền chính xác thông tin về gói hàng, bao gồm:

 • Thông tin người nhận/người gửi: Tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ hợp lệ;
 • Nội dung gói hàng: Nội dung hàng hóa, số lượng, số tiền thu hộ;
 • Các dịch vụ gia tăng kèm theo (nếu có): cho phép đồng kiểm, mua bảo hiểm hàng hóa, v.v… Nếu không có thông tin kèm theo, Boxme sẽ mặc định hiểu rằng Khách hàng không sử dụng các dịch vụ gia tăng này.

Các thông tin này là cơ sở để Boxme tính Phí Sử dụng Dịch vụ dựa trên bảng giá và hệ thống tính giá của Đối tác khi khởi tạo đơn hàng.

2. Đóng gói & giao hàng cho Nhân Viên Chuyển Phát

Khi gửi hàng hoá qua 1 ĐTVC mà Boxme cung cấp, đối với khách hàng không sử dụng dịch vụ lưu kho và xử lý đơn hàng của Boxme, Khách hàng cần phải tuân thủ các quy định đóng gói riêng của từng hãng vận chuyển.

3. Giao hàng tới nơi nhận và chuyển hoàn

Quy trình giao hàng và chuyển hoàn tùy thuộc vào quy định của từng ĐTVC của Boxme.

Khách hàng cần phải tuân thủ theo các quy định này.

IV. QUY ĐỊNH CHUYỂN TIỀN THU HỘ

Bằng việc đồng ý với Chính sách và điều khoản sử dụng dịch vụ này, Khách hàng đồng ý ủy quyền cho Boxme thực hiện thu hộ tiền COD của mình.

Boxme đồng ý chi trả tiền COD sau khi thu được cho Khách hàng theo đúng quy định trong Chính sách và điều khoản sử dụng.

Boxme có trách nhiệm đối soát COD, cập nhật vào tài khoản khách hàng đăng ký trên hệ thống Boxme và chi trả tiền COD vào thứ 2, 4, 6 hàng tuần, cụ thể:

 • Thứ 2 đối soát toàn bộ các đơn thành công trong thứ 5, thứ 7 tuần trước. 
 • Thứ 4 đối soát toàn bộ các đơn thành công trong ngày chủ nhật tuần trước đến thứ 2 cùng tuần.
 • Thứ 6 đối soát toàn bộ các đơn thành công trong thứ 3, thứ 4 cùng tuần.

Phí chuyển khoản ngân hàng (Nếu có) trong tất cả các trường hợp sẽ được tính cho Khách hàng theo quy định của ngân hàng mà Khách hàng đang sử dụng ở thời điểm thực hiện giao dịch.

V. QUY ĐỊNH THANH TOÁN CƯỚC PHÍ

1. Đối Soát Dịch Vụ: Hoạt động đối soát dịch vụ được Boxme tiến hành định kỳ mỗi tháng.

Từ  ngày 01 đến 03 của mỗi tháng, Boxme sẽ gửi thông báo qua email cho Khách hàng về số liệu cước phí phát sinh và hóa đơn dịch vụ của tháng trước. Khách hàng đăng nhập hệ thống Boxme để kiểm tra số liệu chi tiết.

Các vận đơn được ghi nhận chi phí là các vận đơn được lấy hàng thành công từ ngày 25 tháng trước đến hết ngày 24 của tháng hiện tại.

Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày Boxme gửi thông báo về việc phát hành hóa đơn, Khách hàng sẽ kiểm tra, đối chiếu và phản hồi kết quả với Boxme. Trường hợp có sai lệch, hai bên sẽ thống nhất để thực hiện điều chỉnh trong kỳ phát hành hóa đơn của tháng sau.

Quá thời hạn này, nếu Khách hàng không phản hồi, hoặc phản hồi không rõ ràng thì mặc nhiên kết quả tổng hợp của Boxme là chính xác và các bên cam kết không có bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp gì về vấn đề này

2. Thời hạn thanh toán (đối với trường hợp trả sau): Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán Phí dịch vụ, Phụ phí gia tăng cho Boxme trong thời hạn mười bốn (14) ngày làm việc kể từ ngày phát hành hóa đơn hoặc theo thoả thuận riêng trong hợp đồng. Ngày hóa đơn là ngày thể hiện trên hóa đơn dịch vụ mà Boxme xuất cho Khách hàng.

3. Phương thức thanh toán: Tùy thỏa thuận của các Bên, việc thanh toán được thực hiện bằng một trong các hình thức sau:

3.1. Trả trước: Khách hàng chuyển tiền trước cho Boxme. Boxme nạp số tiền đó vào số dư tài khoản dịch vụ của Khách hàng trên hệ thống của Boxme.

Dựa vào lượng đơn dự kiến và thực tế hàng ngày, Khách hàng xác định số tiền thanh toán trả trước để duy trì dịch vụ. Boxme chỉ thực hiện dịch vụ khi số dư tài khoản dịch vụ của Khách hàng có đủ số tiền

Boxme không có nghĩa vụ thực hiện các dịch vụ khi số dư tài khoản dịch vụ của Khách hàng không đủ tiền và Boxme không có bất cứ nghĩa vụ nào đối với mất mát thực tế/ tiềm ẩn xảy đối với Khách hàng do việc dừng dịch vụ này.

3.2. Cấn trừ nợ hoặc cấn trừ vào số Tiền Thu Hộ (COD) trong trường hợp Khách hàng có hợp đồng sử dụng dịch vụ Giao hàng của Boxme và có uỷ quyền cho Boxme thu hộ tiền hàng (COD) . Các bên sẽ lập biên bản cấn trừ nợ theo quy định của pháp luật của Nước sở tại.

Quá thời hạn thanh toán mà Khách hàng chưa thanh toán thì Boxme được quyền tạm thời khoá tài khoản, đóng băng số dư và cấn trừ Phí Dịch Vụ vào Tiền Thu Hộ (COD). 

Trong trường hợp Khách hàng trễ hạn thanh toán, Boxme có quyền tạm dừng bất kỳ hoặc tất cả các dịch vụ, tính lãi đối với tất cả các khoản nợ quá hạn từ ngày đáo hạn đến khi thanh toán và/hoặc thực hiện các quyền hoặc biện pháp khắc phục khác đối với số tiền nợ đó.
Boxme sẽ tiến hành thanh toán hoặc nhận tiền thanh toán từ khách hàng qua tài khoản ngân hàng.

Thông tin tài khoản ngân hàng:

Ngân hàng : Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (Techcombank) 

Chi nhánh Hai Bà Trưng – PGD Lĩnh Nam – Hà Nội

Chủ tài khoản : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẬU CẦN BOXME VIỆT NAM

Số tài khoản : 19128810438034

VI. QUY ĐỊNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

Boxme tiếp nhận khiếu nại qua các kênh sau:
– Cửa số chat trên tài khoản khách hàng: Từ 8h30 – 17h30 các ngày từ Thứ 2 đến thứ 7
– Email tới địa chỉ: [email protected]

Trong vòng tối đa 08 giờ làm việc kể từ thời điểm nhân viên xử lý khiếu nại nhận được đơn khiếu nại từ Khách hàng, nhân viên xử lý khiếu nại sẽ thông báo cho Khách hàng về việc đơn khiếu nại đã được tiếp nhận và đang chờ xử lý hoặc cần được bổ sung/sửa đổi thông tin (nếu cần thiết). Khi các thông tin của đơn khiếu nại đã được cung cấp đầy đủ và chính xác, nhân viên khiếu nại sẽ thông báo cho Khách hàng thời gian ước tính để xử lý khiếu nại và cách thức xử lý khiếu nại theo đúng quy định của Boxme và của Đối tác. Khách hàng sẽ được cập nhật trong suốt quá trình các bước xử lý khiếu nại (nếu có) và kết quả của việc xử lý khiếu nại khi việc xử lý khiếu nại hoàn tất.

Tất cả khiếu nại sẽ được xử lý không quá 15 ngày làm việc kể từ khi khiếu nại được tiếp nhận. Đối với trường hợp phức tạp, thời gian tối đa giải quyết khiếu nại là không quá 02 (hai) tháng kể từ ngày nhận được khiếu nại theo quy định pháp luật.

Lưu ý: trong trường hợp có khiếu nại xảy ra, Khách hàng phải có trách nhiệm hỗ trợ nhân viên xử lý khiếu nại trong quá trình xác minh thông tin bằng cách cung cấp thông tin trung thực, chính xác khi nhân viên xử lý khiếu nại liên hệ. Trong trường hợp nhân viên xử lý khiếu nại không thể liên hệ với Khách hàng để xác minh thông tin về khiếu nại hoặc Khách hàng có chủ định cung cấp thông tin không chính xác, nhân viên xử lý khiếu nại có quyền kết thúc khiếu nại và không giải thích gì thêm.

VII. QUY ĐỊNH BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Trong tất cả các trường hợp khi xảy ra vấn đề, Boxme sẽ đại diện cho Quý khách làm việc với ĐTVC để đảm bảo quyền lợi cho Quý khách theo quy định và chính sách được công bố của DTVC trên hệ thống của Boxme.

Đối tác vận chuyển (ĐTVC) sẽ chịu trách nhiệm bồi thường nếu hàng hóa bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc xảy ra trong quá trình cung ứng Dịch vụ gây ra do lỗi từ ĐTVC. Trách nhiệm của ĐTVC chỉ giới hạn trong thiệt hại và tổn thất trực tiếp và thực tế gây ra cho hoặc liên quan đến Hàng hóa. Các loại thiệt hại hoặc tổn thất khác (bao gồm nhưng không hạn chế bởi tổn thất lợi nhuận, thu nhập, cơ hội kinh doanh) sẽ bị loại trừ.

 Lưu ý:

Tất cả các đơn hàng gửi qua Boxme Quý khách nên sử dụng dịch vụ Bảo hiểm hàng hoá để đảm bảo quyền lợi khi xảy ra vấn đề.

1. Giá trị bưu gửi

Giá trị Bưu gửi hay Giá trị đơn hàng (GTĐH) được xác định theo quy định này sẽ là căn cứ để tính trách nhiệm bồi thường của các ĐTVC.

2. Cơ sở xác minh giá trị bưu gửi

Giá trị Bưu gửi được xác minh bằng một trong các cơ sở sau (theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống):

 • Là giá trị được ghi/thể hiện trên hóa đơn có giá trị pháp lý mà người bán xuất cho Người gửi cho việc mua Hàng hóa đó (“Hóa đơn đỏ”), với điều kiện là mô tả về Hàng hóa được nêu trên Hóa đơn phù hợp với mô tả mà Người gửi đã khai trên Đơn hàng
 • Hình ảnh đơn hàng trên hệ thống Boxme
 • Thông tin giao dịch mua bán, gồm một trong 2 trường hợp sau:
  • Bản sao kê/ hình ảnh sao kê giao dịch: là hình ảnh việc chuyển tiền thanh toán hàng hóa qua ngân hàng hoặc ví điện tử; hoặc
  • Hình ảnh thể hiện giao dịch mua bán được thể hiện bằng
   • (i) Hình ảnh của đoạn chat có hiển thị thông tin về giá trị hàng hóa và thông tin đơn hàng đã chốt trước thời điểm ĐTVC thực hiện Dịch vụ,
   • (ii) Trong trường hợp Người gửi bán hàng thông qua việc phát video trực tiếp trên mạng xã hội thì Người gửi phải cung cấp được hình ảnh và đường link của video phát trực tiếp có kèm theo bình luận mua hàng (số lượng, giá trị hàng hóa, số điện thoại và địa chỉ của Người nhận) khớp với thông tin trên Đơn hàng.
 • Giá trị trung bình của Bưu gửi được thể hiện trên trên 03 (ba) website thương mại điện tử do ĐTVC lựa chọn ngẫu nhiên.

3. Mức bồi thường

3.1. Bưu gửi là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ, hóa đơn, hợp đồng và các loại văn bản khác

Trong trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc, khoản tiền bồi thường Boxme trả cho Shop sẽ bằng 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.

3.2. Bưu gửi là vật phẩm, hàng hóa

3.2.1. Trường hợp Bưu gửi bị mất, thất lạc, hư hỏng.

3.2.1.1. Đối với tất cả những đơn hàng KHÔNG LỰA CHỌN SỬ DỤNG BẢO HIỂM HÀNG HÓA: Đền bù 4 lần cước phí đơn hàng hoặc theo chính sách của từng DTVC công bố trên hệ thống của Boxme.

3.2.1.2. Đối với đơn hàng CÓ LỰA CHỌN SỬ DỤNG BẢO HIỂM HÀNG HÓA, chính sách bồi thường sẽ được xử lý theo từng trường hợp được quy định bởi các ĐTVC được công bố trên hệ thống của Boxme.

4. Trường hợp ĐTVC được miễn trừ trách nhiệm

Boxme và ĐTVC sẽ được miễn trừ trách nhiệm bồi thường đối với hàng hoá trong các trường hợp như sau:

 • Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm từ Người gửi hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của hàng hóa.
 • Người gửi không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng hàng hóa.
 • Hàng hóa bị tịch thu do Quy định của Cơ quan Chức năng xuất phát từ lỗi của Người gửi

Khách hàng không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo luật định, cụ thể:

 • Hàng hóa được ĐTVC chứng minh là đã bị cướp, giật hoặc hư hỏng bởi Người nhận mà Người gửi đã chỉ định và xuất phát từ lỗi của Người gửi.
 • Thiệt hại xảy ra do hàng hóa cung ứng không đảm bảo chất lượng từ Người gửi gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn kích cỡ sản phẩm không đúng với hình ảnh trên website mà Người gửi đã cung cấp.
 • Trường hợp ĐTVC đã trả hàng tối đa 03 (ba) lần nhưng Người gửi từ chối nhận lại hàng hoặc ĐTVC không liên hệ được với Người gửi, thì ĐTVC sẽ giữ hàng trong vòng 03 (ba) ngày kể từ lần trả cuối cùng. Sau thời gian này, ĐTVC sẽ được miễn trừ mọi mất mát, hư hỏng liên quan đến đơn hàng trên.
 • Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam; Hàng hóa bị thu giữ bởi Cơ quan chức năng do Người gửi vi phạm pháp luâṭ về Hàng Hóa bị cấm/hạn chế kinh doanh/vận chuyển.
 • Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do Người gửi vi phạm thì ĐTVC được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do Người gửi gây ra
 
Bằng việc đồng ý sử dụng dịch vụ, Khách hàng đồng ý rằng Boxme là nền tảng kết nối dịch vụ vận chuyển, giúp thuận lợi hoá trong quá trình vận chuyển hàng hoá tới tay người mua. Trong trường hợp tranh chấp xảy ra giữa khách hàng và ĐTVC, Boxme sẽ đứng vai trò là trung gian hỗ trợ giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa khách hàng và ĐTVC. Kết quả giải quyết khiếu nại không đại diện hay làm thay đổi vai trò của Boxme là đối tác cung cấp nền tảng kết nối dịch vụ vận chuyển giữa ĐTVC và khách hàng. Boxme không tham gia vào quá trình vận chuyển hàng hoá cũng như có trách nhiệm đối với các thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình sử dụng dịch vụ của khách hàng.