นโยบายผลิตภัณฑ์

ต่อไปนี้เป็นนโยบายของ BOXME (“เรา” หรือ “ของเรา”) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เราจะให้บริการคลังสินค้า (“นโยบายผลิตภัณฑ์”) เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลา เวอร์ชันปัจจุบันของนโยบายผลิตภัณฑ์นี้จะถูกแสดงในเว็บไซต์ของเราที่นี่และนโยบายผลิตภัณฑ์ที่ถูกแก้ไขใด ๆ จะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่โพสต์ โดยการใช้บริการต่อไปหลังจากที่มีการโพสต์นโยบายผลิตภัณฑ์ฉบับแก้ไขแล้ว หมายความว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายผลิตภัณฑ์เวอร์ชันล่าสุด นโยบายผลิตภัณฑ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการให้บริการของเรา (“TOS”) ที่นี่ 

 

คุณตกลงที่จะใช้บริการคลังสินค้า (“บริการ”) ของเราตามนโยบายผลิตภัณฑ์นี้ ถึงทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

โดยมีการห้ามผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้:

การแสวงประโยชน์จากเยาวชน: ผลิตภัณฑ์ที่แสวงประโยชน์หรือล่วงละเมิดต่อเยาวชน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรูปภาพหรือการแสดงถึงการทารุณกรรมเด็กหรือการล่วงละเมิดทางเพศ

เนื้อหาแสดงความเกลียดชัง: ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมความรุนแรงต่อผู้คนโดยมีการหมิ่นเชื้อชาติ สีผิว ชาติกำเนิด ศาสนา อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ ความพิการ สภาพการแพทย์ หรือสถานะทหารผ่านศึก

กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย: ผลิตภัณฑ์ที่ฝ่าฝืน หรืออำนวยความสะดวก หรือส่งเสริมกิจกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับของเขตอำนาจศาลที่คุณดำเนินธุรกิจ หรือทำธุรกิจ หรือส่งผลิตภัณฑ์ของคุณ

ทรัพย์สินทางปัญญา: ผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดสิทธิบัตรลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของผู้อื่น

มัลแวร์: ผลิตภัณฑ์ที่เป็นหรือมีจุดประสงค์เพื่อส่งไวรัสหรือมัลแวร์อื่น ๆ ที่ได้รับการออกแบบหรือตั้งใจที่จะทำการผิดกฎหมาย หรือในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำร้าย ทำลาย หรือขัดขวางข้อมูลหรือการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครือข่าย ระบบโครงสร้างพื้นฐาน หรือสิ่งที่คล้ายคลึงอื่น ๆ

ข้อมูลส่วนบุคคล: ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลหรือข้อมูลที่เป็นความลับเช่นแต่ไม่จำกัดเฉพาะ หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขประจำตัวที่เป็นความลับ รหัสผ่านบัญชี บันทึกทางการแพทย์ บันทึกการจ้างงาน หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันอื่น ๆ เว้นแต่คุณจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า จากบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มอบความยินยอมดังกล่าว

รายการที่ถูกจำกัด : ผลิตภัณฑ์ที่มีหรือดูเหมือนว่าจะถูกจำกัด โดยกฎหมายหรือข้อบังคับ

ทำร้ายตนเอง: ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการทำร้ายตนเอง

องค์กรผู้ก่อการร้าย: ผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอกหรือส่งเสริมการสนับสนุน หรือให้เงินทุน หรือเป็นสมาชิกขององค์กรก่อการร้าย

เราอาจมีการลบผลิตภัณฑ์ใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงการหยุดชั่วคราว หรือยกเลิกบัญชีของคุณ หรือการเข้าถึงบริการของคุณ หากคุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ละเมิดข้อความหรือจิตวิญญาณของนโยบายผลิตภัณฑ์นี้รวมถึงบริการหรือกิจกรรมการใช้งานนอกอื่น ๆ

เรามีสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ข้อผูกพัน ในการควบคุมหรือตรวจสอบผลิตภัณฑ์ใด ๆ และการใช้บริการของเราได้ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายผลิตภัณฑ์นี้และข้อกำหนดในการให้บริการของเรา หรือข้อตกลงอื่นใดระหว่างคุณกับเราในการควบคุมการใช้งานของคุณของบริการ การพิจารณาของเราว่ามีการละเมิดนโยบายผลิตภัณฑ์นี้จะถือเป็นที่สิ้นสุด และมีผลผูกพันหรือไม่ผูกพัน และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้นโยบายผลิตภัณฑ์นี้รวมถึงการไม่ดำเนินการใด ๆ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา

หากคุณตระหนักถึงผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่เราให้บริการของเรา ซึ่งละเมิดนโยบายผลิตภัณฑ์นี้โปรดติดต่อเราที่ [email protected]/th เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้ แม้ว่าเราจะไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ กับสินค้า

อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2020